Het forum met als onderwerp narcisme, behorende tot de website "De narcist ontmaskerd" is hoofdzakelijk bedoeld als ontmoetingsplaats voor mensen die op de een of andere manier "slachtoffer" zijn geworden van narcisme. Omstanders, familieleden, therapeuten, geïnteresseerden enz. zijn uiteraard welkom. Alle facetten van de narcistische persoonlijkheidsstoornis worden belicht. Om een zo veilig mogelijke "omgeving" te bieden is het forum besloten. Daarnaast bestaat er ook een extra besloten forum dat alleen toegankelijk is voor leden die toestemming hebben van de beheerder. Om ervoor te zorgen dat het forum "veilig" blijft, zal de beheerder er streng op toezien. Wilt u toegang tot het forum dan dient u zich te registreren. Uw registratie moet eerst goedgekeurd worden door de moderator of beheerder. Let op: de verificatie e-mail kan in uw spambox terechtkomen!

Het forum laat geen sporen na op het internet. Met andere woorden alles wat u plaatst op het forum is niet te vinden via zoekmachines of op wat voor manier dan ook. Tevens is uw profiel afgeschermd voor andere leden en derhalve is ook uw email adres waarmee u zich registreert niet zichtbaar voor andere leden!

Narcistische persoonlijkheidsstoornis

De DSM-IV definieert de narcistische persoonlijkheidsstoornis als een pervasief (diep doordringend) patroon van grootsheid (in fantasie of gedrag), behoefte aan bewondering en gebrek aan inlevingsgevoel, meestal beginnend in de vroege volwassenheid en aanwezig in verschillende situaties. De stoornis kan worden gediagnosticeerd als er sprake is van vijf of meer van de volgende criteria:

• De persoon heeft gevoelens van grootsheid en eigen belangrijkheid (hij/zij overdrijft bijvoorbeeld zijn/haar prestaties, talent, kennis, contacten en persoonlijke eigenschappen en eist als superieur beschouwd te worden, ook als zijn/haar prestaties hiertoe geen aanleiding geven).
• De persoon is geobsedeerd met fantasieën over succes, roem, (al)macht, genialiteit (de cerebrale narcist), schoonheid of seksuele prestaties (de somatische narcist) of een ideale, blijvende liefde.
• De persoon ziet zichzelf als uniek en meent dat hij/zij alleen begrepen kan worden door even unieke of speciale mensen (of instellingen).
• De persoon heeft enorme behoefte aan bewondering, aandacht en bevestiging of wil gevreesd en berucht zijn.
• De persoon gelooft dat hij/zij meer rechten heeft dan anderen. Hij/zij wil dat anderen zich aanpassen aan zijn/haar onredelijke verwachting van een voorkeursbehandeling.
• De persoon is manipulerend en gebruikt anderen om zijn/haar doel te bereiken.
• De persoon heeft een onderontwikkeld inlevingsvermogen. Hij of zij kan of wil geen rekening houden met de behoeften of opvattingen van anderen.
• De persoon is vaak jaloers, wat gepaard kan gaan met woede. Dit leidt tot paranoïde wanen, omdat hij/zij denkt dat anderen jaloers zijn op hem/haar en zich op dezelfde manier gedragen als hij/zij.
• De persoon gedraagt zich arrogant. Hij/zij voelt zich superieur, boven de wet verheven en alom aanwezig (magisch denken). Hij/zij wordt kwaad als hij/zij wordt tegengesproken door mensen die hij/zij als minderwaardig beschouwt.

Samenvattend: Er is sprake van een narcist indien de persoon in kwestie voldoet aan 5 of meer van de hierboven genoemde criteria. Ook hierin zijn gradaties. Daarnaast is het zo dat als een persoon voldoet aan één of meer maar minder dan 5 criteria er sprake is van narcistische trekken.